• طعم مافیایی یک نوشیدنی ، به کافه مافیا خوش آمدید
خرید آنلاین قهوه موکاپات 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی ، خرید اینترنتی قهوه موکاپات 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی ، قیمت قهوه موکاپات 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی
خرید آنلاین قهوه موکاپات 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی ، خرید اینترنتی قهوه موکاپات 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی ، قیمت قهوه موکاپات 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی
قهوه موکاپات 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی
قهوه موکاپات 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی

قهوه موکاپات 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی

1,390,000 ریال


تعداد

اطلاعات محصول

پروفایل طعمی :

کافئین : 6 از 10

تلخی : 3 از 10

ترشی : 3 از 10

عطر : 5 از 10

 

ویژگی طعمی :

عطر و طعم ملایم - تلخی و کافئین متوسط

 

وضعیت : آسیاب شده برای موکاپات

 

خرید آنلاین دانه قهوه 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی، خرید دانه قهوه 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی
قیمت دانه قهوه 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی، دانه قهوه 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی


تعداد

خرید آنلاین قهوه موکاپات 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی، خرید قهوه موکاپات 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی
قیمت قهوه موکاپات 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی، قهوه موکاپات 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی


تعداد

خرید آنلاین قهوه اسپرسو 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی، خرید قهوه اسپرسو 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی
قیمت قهوه اسپرسو 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی، قهوه اسپرسو 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی


تعداد

خرید آنلاین قهوه وی 60 - 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی، خرید قهوه وی 60 - 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی
قیمت قهوه وی 60 - 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی، قهوه وی 60 - 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی


تعداد

خرید آنلاین قهوه کمکس 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی، خرید قهوه کمکس 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی
قیمت قهوه کمکس 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی، قهوه کمکس 50-50 درصد عربیکا و روبوستا - 250 گرمی


تعداد

WhatsApp

سبد خرید